Какво е бранд бук (brand book) и трябва ли и това бизнес да има такъв

Чували сте за бранд бук (brand book), но все още не сте сигурни откъде да започнете създаването на своя? Или може би се чудите дали си струва изобщо да имате такъв и дали той наистина може да донесе стойност на вашата компания?

Какво представлява бранд бук-a?

Най-просто казано, един бранд бук съдържа мисията, имиджа и основните ценности на компанията обяснени по кратък и ясен начин. Той включва идентичността на марката и многобройните детайли свързани с нея - от целта на бранда, до цветовата схема и шрифтовете. Комбинацията от всички тези елементи дава и цялостно “ръководство” за дизайна на марката (brand guidelines), което предоставя на персонала и клиентите ясна визия за компанията и нейния продукт. Всяка голяма компания има бранд бук - от Apple, през Google, до Coca-Cola, но дори и по-малките бизнеси имат полза от наличието на такъв.

Успешният бранд бук трябва да съдържа следните елементи:
  • Име на компанията;
  • Кратка история, целта, мисията и визията на бранда;
  • Логото и неговите разновидности;
  • Цветова схема;
  • Шрифтове, и техните размери и варианти;
  • Изображения, които могат да се използват в маркетинговата стратегия на бранда;
  • “Гласът” на марката (tone of voice) и стил на комуникация (например официален или неофициален, привличащ емоциите на аудиторията, или хладен и затворен).

Без значение колко голяма или малка е вашата компания,бранд бук-ът ще ви помогне да представите най-пълният и личен образ на бранда ви на клиента. Бранд бук-ът поддържа нещата ясни и за дизайнерите, независимо дали те току-що са се присъединили към компанията или работят в нея от години, защото им позволява да се позовават на детайлите на шрифтовете, цветовете и логата, когато проектират уебсайта или създават допълнителни бранд елементи. Освен това помага на маркетинговия екип да разбере какъв език (tone of voice) трябва да използват, както и историята, която компанията трябва да разкаже. Бранд бук-ът създава връзка с клиента, напомняйки му, че брандът в жива, динамична, развиваща се единица, със собствена индивидуалност и глас. Хауърд Шулц, главен изпълнителен директор на Starbucks, изрази тази идея най-кратко:

"Ако хората вярват, че споделят ценности с дадена компания, те ще останат лоялни към марката".

Какво трябва да добавите в своя бранд бук?

Цветова палитра

Трябва да добавите всички цветове, които вашият бранд използва и в какви комбинации и ситуации могат да се използват. Тази цветова комбинация ще води всички клонове на дизайна на марката, включително логото, иконките, всички визуални маркетингови материали и, разбира се, уебсайта на компанията.

Лого

Разделът за логото трябва да илюстрира и обясни как и къде трябва да се използва, като подробно опише изискванията за цвят(и) и размер.

Избор на шрифт

Както и в случая с цветовете, всеки шрифт ще има свой собствен уникален ефект върху вашата аудитория. Този раздел в книгата на марката ви трябва да съдържа всички подробности относно шрифта(ите), който(ито) бихте искали да използвате в рамките на марката си, както и къде и как трябва да се използва всеки шрифт.

Изображения

Посветете една страница (или няколко!) в бранд бук-а си на примери за изображения, които отразяват мисията, принципите и продукта на компанията. Това трябва да са снимки, които бихте искали да видите използвани в дизайна и маркетинга на марката. 

Комуникация на вашата марка

Бранд бук-а трябва давключва характера, мисията и езика на марката и да описва подробно начините, по които работещите в компанията могат да комуникират с клиентите, запазвайки правилния tone of voice. 

История на марката

Всяка марка има история - и всяка компания някога е била просто идея. Можете да запазите тази част кратка и сладка, но колкото по-подробна е тя, толкова повече клиентите ви ще могат да се свържат с марката.

Ценности на марката

Ценностите на вашата компания ще се появят от вашата история. За какво се бори вашата компания?

Глас и език (tone of voice) на марката

Напишете насоките за tone of voice-a, използван от вашата компания, като поддържате текста в бранд бука верен на този стил. Независимо дали сте сериозна институция (като университет например) или топлосърдечна марка, чиято основна цел е да създава значими връзки, използвайте език, който отразява вашите намерения. 

Съвети за създаване на бранд бук

Направете книгата си толкова подробна или толкова опростена, колкото ви е необходимо. Поставете акцент върху нещата, които са от най-голямо значение - може би шрифтовете не са толкова важни за вас, но цветовата схема е ключов елемент от вашата марка. Разбира се, колкото по-подробни са насоките, толкова по-добре, но е невъзможно да включите всичко!

Включете технически подробности в дизайна, за да могат новите и старите дизайнери бързо да се обръщат към тях, когато е необходимо. Така не само ще улесните много работата на служителите, но и ще ви позволи да запазите пълна съгласуваност с всички лога, иконки и цветове.

Добре е да дефинирате "правилно и неправилно" относно вашия бранд - това ще предотврати всякакви неочаквани изненади и ще гарантира, че бранда ви изглежда точно така, както ви харесва.

И накрая, не забравяйте да останете последователни в целия бранд бук. Нещата, които на пръв поглед изглеждат несвързани - като например цветовата палитра и типографията - трябва да се съчетаят като парчета от пъзел, за да се изгради една последователна, единна картина на бранда.

Използване на бранд бук

За да се възползвате максимално от своя бранд бук, уверете се, че:

  • Споделяте бранд бук-а с всички служители, особено с тези, които ще имат най-голяма нужда от него, като дизайнерите (стари и нови) и маркетинговия екип;
  • Получавате обратна връзка от своите колеги и правите промени, ако е необходимо;
  • Правите така, че бранд бука да е лесно достъпен за всички клиенти, потребители и всички, които биха могли да се нуждаят от него.

И за да може тази статия да бъде пълна ви споделяме дин примерен бранд бук на агенцията, която стои зад този проект - https://www.dropbox.com/s/jyy254vrs075pgg/Mindblow-Brandbook.pdf?dl=0