Индикации, че е време за ребрандиране

“Брандовете, също както и клиентите, постоянно се развиват”

Бърнард Клайв

Питаш се какво е ребрандиране?

Ребрандирането е промяна по визията на една марка. То се налага при всеки бранд в даден момент, а причините за това могат да варират от неправилно първоначално насочване до навлизане в нови пазари или нужда от освежаване на марката. Основната идея е да бъде създадена нова или по-различна идентичност в съзнанието на клиентите. 

В даден момент, ребрандирането е нещо, което се налага при всяка една компани. Google например не винаги се е казвал така. Първоначалното име, което Сергей Брин и Лари Пейдж дали на своята компания, е било BackRub. Двамата обаче го сменили година по-късно, защото преценили, че Google отразява по-добре мисията на компанията да организира цялата информация на света в едно място, като самото име е игра на думи и произлиза от googol (1 последвано от 100 нули). 

Колкото по-голям е един бранд, толкова по-трудно е да ребрандирането, но добрата новина е, че промяната при малки и средни бизнеси е значително по-улеснена, стига разбира се да имаш до себе си специалисти, които да те насочат и помогнат в целия процес. 

Как да знаеш кога е точният момент да се ребрандираш?

На този въпрос ще опитаме да отговорим като ти представим 5-те най-често срещани индикации, че е време за промяна:

Трудно се отличаваш от конкуренцията 

Ако нямаш ясно изразени отличителни белези, продажбите и растежът на бизнеса ти ще бъдат изключително трудни. Важно е клиентите, служителите и изобщо всеки, който се докосне до марката да разбира защо тя е по-добра от конкурентната. 

Ребрандирането ще помогне като те принуди да идентифицираш и предефинираш ключовите отличителни белези, включително конкурентното предимство. А в крайна сметка никое конкурентно предимство не е толкова мощно или устойчиво, колкото силната марка.

Ето как например Alpine Start подобрили опаковката си, за да се отличат в изключително конкурентния пазар за разтворимо кафе. Забележи колко по-четливо е името им на новата опаковка и как са изтъкнати основните предимства на продукта на самата опаковка:

Това, което предлагаш изглежда прекалено сложно

Колко време ще отнеме на някой, който сега разбира за бизнеса ти, да разбере какво му предлагаш? Ако това не става ясно веднага и ти самият не можеш да обясниш това, с което се занимаваш накратко и с прости думи, значи може би е време да промениш нещо. 

Поддържането на фокус в продължение на времето е предизвикателно, особено за по-големи компании, които имат повече продукти, услуги, заинтересовани страни и т.н.. Независимо дали усложняването на марката е резултат от бърз растеж или просто от лошо управление на марката, липсата на фокус върху поставя сериозни предизвикателства пред бизнеса ти.

Променил си стратегията

Друга индикация за това, че трябва да ребрандираш бизнеса си, е промяната на бизнес модела или стратегията. Подобна фундаментална промяна в бизнеса ще наложи да промениш и цялостната си комуникация така, че тя да отразява целта, визията, мисията и ценностите на компанията ти.

Ясното формулиране на тези водещи принципи е отправна точка за всяко ребрандиране. Това осигурява основа за всички останали компоненти на марката ти и е ключ към успеха.

Срамуваш се да да покажеш сайта или визитката си

Ако ти е неудобно да покажеш визитката си, срамуваш се да покажете уебсайта си или пък още по-лошо – нямаш едно от двете – значи е време да поправиш това. Дори ти самият да не намираш тези неща за важни, те често пъти са първият допир на нов клиент с компанията ти. С други думи, визитките и уебсайта са най-малкото представителни за твоя бизнес и затова трябва да се отнесеш сериозно към тях.

Това, че уебсайта или визитката не са достатъчно добри, обаче, не винаги означава, че е необходимо цялостно ребрандиране. Може да се окаже, че просто имаш нужда от малко освежаване, което е по-скоро козметично решение. Въпреки че запазва уникалното предложение на марката непокътнато, освежаването й може да окаже силно въздействие.

Ето един пример за това как Mailchimp са подобрили техния уебсайт в последните години, за да бъде той по-актуален, ясен и ефективен в представянето на това, което правят:

Опитваш да навлезеш в нов пазар

В случай, че искаш да разраснеш бизнеса си извън България, то почти със сигурност ще се наложи ребрандиране. Най-очевидният пример е, че ако името или слоганът на бранда са тясно свързани с България, то най-вероятно ще трябва да измислиш други за чужбина. 

Независимо от тях обаче, разрастването в нов регион винаги ще води до нови клиенти с все още неизвестни нужди. А единственият начин да научиш какви са те е чрез проучване на пазара. Затова, за да имаш отправна точка за ребрандирането, ще трябва да направиш задълбочено проучване на клиентите, с което да определиш конкретните нужди на целевата ти аудитория.

Виждаш някоя от тези индикации в собствения си бизнес?

В такъв случай би било добра идея да предприемеш действия! Включи се в нашата инициатива, за да получиш безплатна консултация и наръчник, които ще ти помогне в целия процес по ребрандирането.