Що е то брандинг?

Все по-често се говори за брандинг, но много хора всъщност не разбират какво е той. Не се притеснявайте! Брандингът е едно от онези маркетингови понятия, които бързо могат да станат объркващи дори за хора, които са учили маркетинг. Затова сега ще разгледаме въпроса "какво е брандинг" и ще се опитаме да дадем ясен отговор с прости думи и примери! За да разберем понятието брандинг, първо трябва да знаем какво представляват продуктите и марките. Нека започваме!

Какво е продукт?

"Най-общо казано, продуктът е всяко нещо, което може да бъде предложено на пазара, за да задоволи желание или нужда, включително физически стоки, услуги, преживявания, събития, места, имоти, организации, информация и идеи"
(Kotler & Keller, 2015)

Това означава, че продукт може да бъде всичко - от престой в хотел, полет, езиков курс - до дрехи, храна, четка за зъби и т.н. За да илюстрираме определението за продукт и ролята, която той заема в брандинга, ще използваме примера с водата: Водата е безплатен ресурс, от който всяко човешко същество се нуждае, за да живее. Въпреки това, тя се превръща в продукт в деня, в който хората и компаниите започват да я комерсиализират, например като продават минерална вода в стъклени и пластмасови бутилки.


Но това, което със сигурност можем да кажем е, че водата винаги изглежда по един и същи начин, нали? Тя е течна и прозрачна, без специфичен вкус и мирис. И след като това е така, как различните компании, продавайки един и същ продукт, успяват да убедят хората да си купят точно тяхната бутилирана вода, а не тази на конкуренцията? Отговорът е: чрез създаване на брандова идентичност. xНека дадем пример с бранда за минерална вода „Liquid Death“, или преведено на български „Течна смърт“. Създателите му забелязват, че най-отличимите рекламни кампании се правят за вредни продукти. Затова решават да създадат отличима рекламна кампания за нещо толкова естествено и здравословно като минералната вода.

Вместо в бутилка, този бранд предлага минералната вода в кен. Визуалната и текстовата им комуникация с аудиторията е изключително интересна. Слоганът им е „Убий твоята жажда“, който също е открояващ се в сравнение с тези на конкурентите им. Неслучайно за една година продажбите им скачат с нереални темпове. Нестандартният подход води до невиждан брандинг, а той сам по себе си – до нестандартни резултати!

Какво е бранд?

Брандът или марката, най-общо казано, е набор от визуални възприятия, очаквания, спомени, истории, взаимоотношения и взаимодействия, които взети заедно определят решението на потребителя да избере даден продукт или услуга пред други. Разбирането и дефиницията за бранд е различна. Много хора си мислят, че това се изчерпва с името на конкретната марка, с шрифтовете и цветовете, които фирмата решава да използва или логото, което избира. Брандът може да бъде компания, услуга, продукт или лице, на които се придава собствена уникална идентичност. Истинското осъзнаване за бранда и брандинга се свежда до комбинация на поне няколко от следните параметри:

- Стил на дизайна (лого, цветова палитра, типография, опаковка, табели, обемни букви, печатни материали и подобни)
- Слоган
- Уебсайт и маркетинг
- Присъствие в социални медии
- Клиентско обслужване
- Околна среда и фирмена култура
- Качество и цена на продукта
- Философия и цялостна фирмена идентичност

Разработването на силен брандинг в днешно време не означава отделянето на огромни бюджети, както много собственици на малък и среден бизнес си мислят. Това е процес, който отнема обаче определено време и е резултат на задълбочени проучвания и творчески процеси.

Определение за брандинг - Какво е брандинг?

Един от най-богатите хора на планетата – Джеф Безос, казва:

„Брандингът е буквално това, което хората казват за бизнеса ти, когато не си в стаята“.

Брандингът е начина, по който потребителят вижда, възприема, чувства и общува с марката. Логото, слоганът, цветовете – това са само части от идентичността на бранда. Той е всичко – от визията до емоцията. Именно чрез брандинга, вие имате възможността да въздействате на вашите клиенти, което пряко рефлектира върху резултатите на вашия бизнес. На практика това е всичко, което преките потребители чувстват относно даден продукт, това са техните усещания и лична настройка, което е в пряка зависимост с решението им за покупка или отказът от такава. Затова брандингът е толкова важен.

Какво прави брандингът силен?

Това могат да бъдат много неща: уникалност, качество, ясно послание, солидна философия, целенасочен маркетинг и информираност на аудиторията са само част от тях. Както вече отбелязахме, обикновено това, което прави брандингът силен не е само едно нещо, а е симбиоза от няколко. Нека като пример вземем Икеа. Това не е малък или стартиращ бизнес, но е чудесен образец за съчетание на няколко фактора за силно брандиране. В световен мащаб, магазините Икеа са известни с: ниските си цени, огромни търговски площи, персонал и обслужване, което е клиентски ориентирано, разпознаваемост на синьо-жълтите цветове и “blocky” шрифт.

Какви са предимствата на успешният брандинг?


Добрият брандинг увеличава стойността на компанията, осигурява на служителите насока и мотивация, като в същото време улеснява придобиването на нови клиенти. Това включва комбинация от редица фактори като възприятията на хората за визията, обслужването, репутацията, рекламата, логото и много други. Когато всички те работят добре заедно, тенденцията води до успешни резултати, които са свързани с привличане на вниманието на клиентите, познаването на бранда , значително покачване растежа на пазарния дял, изграждане на доверие, привличане на нови клиенти и задържането на настоящите.