Как да създадеш контент маркетинг стратегия (през 2022), която да увеличи продажбите ти

Допреди известно време връзката между съдържанието на сайта и продажбите му се възприемаше от онлайн търговците като не особено важно. Днес обаче т.нар. контент маркетинг (от англ. език content marketing – маркетинг на съдържанието) има важно значение за класирането на онлайн магазините в търсачките и повишаване на продажбите ти като цяло.

Маркетингът на съдържанието за електронна търговия има съществени различия с традиционния маркетинг подход, прилаган от повечето офлайн индустрии днес.

Какви са основните различия и кои са другите важни моменти около създаването на дигитална маркетингова стратегия за електронен магазин? На тези важни въпроси ще отговорим в следващите редове.

Какво е маркетинг със съдържание за онлайн магазини?

Най-общо казано, маркетинг съдържанието обединява всички видове съдържание, създадено за електронен магазин или уеб сайт, което има за цел стимулиране на трафик от потенциални клиенти.

Има различни видове контент маркетинг, в зависимост от това какво се търси. Така например бихме могли да разграничим съдържание за продуктови описания, категорийни страници с продукти, различи блог публикации, влогове и т.н.

При всички случаи целта е една и съща – привличане на трафик към онлайн магазина ти, който да се превърне в реални клиенти, които не просто разглеждат и четат съдържанието ти, но и купуват предлаганите от теб продукти.

content-marketing-ge3cbfa138_1920


Какво е контент маркетинг стратегия и контент маркетинг? Каква е разликата между тях?

Макар да звучат като едно и също нещо, двата термина – контент маркетинг стратегия (content marketing strategy) и контент маркетинг (content marketing), имат своите различия.

Контент маркетинг стратегията (content marketing strategy) се фокусира върху това да отговори на въпроса защо? Цели се създаването на цялостната маркетингова концепция за поведение на сайта ти, определяне на правилните маркетингови канали и т.н.

С други думи, content marketing strategy рамкира цялостния процес по създаване на съдържание за уеб сайта ти. Тук се има предвид всеобхватният план за всяко едно отделно съдържание в магазина ти.

Той има за цел да установи как да бъде създадено съдържанието в сайта ти така, че като едно цяло да работи в правилната посока.

Контент маркетинг стратегията трябва да даде отговори на въпроси като например:

 • Защо създаваме точно такова съдържание?
 • Как това съдържание помага на магазина/уеб сайта ми?
 • Как съдържанието да бъде популяризирано след публикуването му в сайта ми?

Контент маркетингът, от своя страна, се насочва към самото съдържание като елемент от цялостната content marketing strategy. Терминът content marketing е вид стратегически маркетингов подход, който се фокусира върху създаването на полезно, уместно и последователно маркетинг съдържание.

В най-добрия случай то трябва да привлече и задържи определена аудитория, като резултат от това се цели тя да бъде стимулирана да взаимодейства с уеб сайта по един или друг начин.

Контент маркетингът може да включва :

 • публикации в блог секцията на магазина
 • създаване на съдържание за онлайн реклама
 • различни публикации в социалните мрежи
 • мапинг и лендинг страници и много други

Ако за изграждането на контент маркетинг стратегията се грижи интернет маркетинг експерт или онлайн маркетинг агенция, то за самото съдържание (content marketing) значение има копирайтингът и копирайтърът, като създател на целенасоченото текстово съдържание.

Как вървят ръка за ръка двете и защо?

Ако си разбрал разликата между двете понятия, то вероятно се досещаш и каква е връзката между тях.

Няма как маркетинг стратегията и самото съдържание да се различават, защото реално те следват един и същ път – привличането на клиента, посредством определени методи и реализиране на релевантно съдържание. Тук бихме могли да добавим още един компонент – SEO оптимизация на онлайн магазина.

Ако приемем, че ти имаш онлайн магазин за дрехи, който би искал да оптимизираш, за да привлечеш потенциални купувачи в него, няма как в блога си да публикуваш информация за климатици.

Идеята на блог секцията, а и като цяло съдържанието, което се генерира от онлайн магазина ти – било то за реклама в социалните мрежи, категорийно съдържание, имейл маркетинг и т.н., следва да е тематично и целесъобразно.

Контент маркетинг стратегията и контент маркетингът трябва да имат единен модел за онлайн магазин. Блог планирането или блог календарът следва да се синхронизират с онлайн активностите на магазина ти в социалните мрежи и с всички маркетинг канали за комуникация, които използва сайтът ти.

Компоненти на контент стратегията за онлайн магазини

Различните цели, които си поставят онлайн магазините, могат да включват различни компоненти в своята контент маркетинг стратегия.

В общия случай тук се включват:

 • Пазарен сегмент – нишата, в която ще позиционираш бизнеса си, определя и темата, около която ще се структурира цялостното маркетинг съдържание.
 • Целева аудитория – преди да се определят темите, по които ще се създава съдържание, следва да се запознаеш с аудиторията, за която ще се създава същото.
 • Ключовите думи – секторът, в който се развива бизнесът ти, определя и набора от ключови думи, който трябва да бъде включен в цялостното съдържание на сайта.
 • Анализ на конкуренцията – успешната контент маркетинг стратегия изисква добро познаване на големите в твоя бранш.
 • Последователност в съдържанието – онлайн потребителите търсят достъп до адекватна, полезна и точна информация, това предполага, че стратегията за съдържание трябва да бъде последователна.
 • Жизнен цикъл на съдържанието – създаваното съдържание цели изпълнението на дългосрочна роля, следователно следва да се актуализира и подобрява периодично.
alexei-maridashvili-3MmddsYnr1w-unsplash

Компоненти на контент маркетинга за онлайн магазини

Контент маркетингът включва конкретните стъпки, предприети за постигане на бизнес целите ти – създаване, публикуване и разпространение на съдържание онлайн. Компонентите на контент маркетинга могат да бъдат много различни, в зависимост от поставените бизнес цели. Нека разгледаме конкретните такива, приемайки, че пускаш в сайта си нов продукт.

Създаване на целево съдържание

За да се идентифицира у потребителя нужда от покупката на конкретен продукт, той трябва да се запознае отблизо с него. Това ще рече, че съдържанието, което ще публикуваш, има конкретна цел – повишаване на осведомеността за него, запознаване с неговите функции, предимства, недостатъци и т.н.

Определяне типа съдържание

Най-подходящият начин за представяне на продукта ти може да бъде използването на един тип съдържание или микс от няколко. Например видео, блог публикации, постове в социалните мрежи и други, които заедно изграждат осведоменост за продукта и подтикват към действие потребителя.

Актуализиране на съдържанието

Често се случва така, че информацията за един продукт и неговите характеристики да остарее. За да бъде съдържанието актуално и интересно за потребителя, понякога се налага да се преработи спрямо текущия момент.

За всички тези процеси важно значение има цялостната стратегия за маркетинг на съдържанието. Практически без разработена стратегия, маркетинг съдържанието би било неефективно.

Новите модели на Google за съдържание – MUM, LaMDA, SMITH, KELM

Google непрекъснато обновява своите функции при търсене, новости се появиха и в последните няколко години. Такива например са следните моделите за търсене на съдържание.

Multitask Unified Mode (MUM)

С този модел на търсене Гугъл вече ще предоставя по-изчерпателна информация в резултатите си. При търсене на ключова дума мъжки суичър например, освен резултати с линкове към онлайн магазини, търсачката ще предоставя по-подробни резултати, като линкове към видеоклипове и публикации с релевантно съдържание.

LaMDA

Този алгоритъм засяга съдържанието, свързано с приложенията за диалог. Той значително подобри функционалности на системите с изкуствен интелект, като те вече дават далеч по-изчерпателни и адекватни резултати при търсене с глас.

SMITH

Алгоритъм за търсене на съдържание, който идентифицира цели пасажи от документи и е в състояние да намира по-голям обем от данни.

KELM

KELM предлага добавяне на надеждно фактическо съдържание (основано на научни статии и факти) с цел подобряване точността на фактически предоставяните резултати при търсене.

Всички тези модели за съдържание показват, че за Гугъл съдържанието ще има все по-голямо значение.

Документиране на стратегията

Документирането на стратегията включва няколко документа, в които се определят вече споменатите по-горе компоненти.

То е важно по няколко основни причини:

 • имаш разписана ясна идея какво, кога, за кого и как (в каква форма на съдържание) ще се промотира.
 • имаш по-ясни индикации за измерване ефективността на съдържанието.
 • имаш по-ясна идея кой тип съдържание работи спрямо поставените цели и можеш да инвестираш повече усилия и време в него.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Как да измерваме успеха си?

За да си сигурен, че прилаганата контент маркетинг стратегия работи, преди всичко трябва да си наясно как да измериш ефективността ѝ. Много и различни могат да бъдат показателите, по които да бъде измерена ефективността. Тук ще се ограничим до няколко от най-често срещаните показатели.

Трафик към е-магазина

Ако трафикът към електронния ти магазин се е повишил след въвеждането на контент маркетинг стратегията, можеш да си сигурен, че прилагаш правилния подход.

Време, прекарано в сайта

Другият показател, който говори за успешна стратегия, е времето, което потребителите прекарват в магазина ти. Ако то се е повишило и отчиташ, че хората не просто минават през него, а действително се задържат, значи подобен тип съдържание е полезно за тях.

Възвръщаемост на SEO инвестицията

Ако рангът на уеб сайта ти се е подобрил, това вероятно се дължи на усилията, които полагаш за оптимизиране на съдържанието му.

Процент реализирани продажби

Процентът реализирани продажби е другият показател, чрез който би могъл да измериш дали и доколко прилаганата стратегия е успешна. В случай че продажбите са се повишили, това говори повече от добре за маркетинг съдържанието на сайта ти.

Кога стратегията изисква преосмисляне и актуализация?

Няма значение дали тепърва започваш да разработваш маркетинг на съдържанието за уеб сайта си, или прилагаш такъв подход отдавна, никога не е късно да преразгледаш плана си.

Маркетингът е област на онлайн търговията, която непрекъснато се променя. Това налага и актуален подход, с който да ангажираш посетителите на сайта си и да повишиш конверсиите си.

Вече знаеш, че работата в онлайн магазина ти не се ограничава с техническата му направа. Това е само първата стъпка, а в случай че си се доверил на удобна и лесна за работа платформа като CloudCart, със сигурност ще се справиш бързо и лесно.

Ключов тук е въпросът не как се прави онлайн магазин, а как да продаваме онлайн? Изхождайки от казаното дотук, бихме могли да обобщим – с правилната контент маркетинг стратегия и качествено маркетингово съдържание добрите резултати са гарантирани!

Съдържание от cloudcart.com